Nu är det vetenskapligt belagt. Kvinnor och män förhåller sig olika till sina hundar. Enligt en forskningsrapport från två italienska universitet kan man tydligt urskilja skillnader mellan mäns respektive kvinnors förhållande till sina egna hundar. Och skillnaderna gäller framförallt hur mycket vi pratar med våra hundar. Bland annat visade studien att kvinnor pratar mer än dubbelt så länge med sina hundar när de ska hälsa, och söker kontakt med hunden snabbare än männen i ett möte.
- Jag är inte förvånad, det är ju så vi kvinnor är, vi gillar att prata, säger Nina Roegner, som driver Hundakademin i Göteborg.

Studien visar även att kvinnor är mer benägna att gulla och prata bebisspråk med sina hundar än vad män är.
- Generellt tycker jag att jag kan se att kvinnor brukar ha lättare att belöna och berömma sina hundar, men de kan ha svårare att stå för ett nej. Män gullar ofta med sina hundar lite mer i smyg, säger Nina Roegner. Hunden behöver dock både gullande och gränser.
Studien visade också att kvinnor använder mer än fyra gånger så många ord som männen när de ska säga adjö till sin hund.
- Det är ju inte så bra. Ett enkelt "stanna där" eller "vänta" är tydligare och bättre för hunden än en lång utläggning som den ändå inte förstår, säger Nina.
Men det finns likheter också. Kvinnor och män är lika benägna att kramas med sina hundar och att leka med dem. Och de visar samma omsorg om sina hundar.
- För hundens del har det ingen som helst betydelse om ägaren är man eller kvinna.