Provtagning vid bensinstationen Statoil i Västervik visar att fyllnadssand i närheten av cisternområdet är förorenat. Föroreningarna har däremot inte trängt ner i den omgivande moränen. Även vatten i anslutning till cisternen är kraftigt förorenat visar analysen. Det rör sig dock inte om grundvatten. Föroreningen tros inte kunna spridas vidare i marken.