Marken i området är full av koppar, bly, kobolt och arsenik, som konstant läcker ut  i omgivningarna. Naturvårdsverket satsar 50 miljoner kronor i projektet .

Kommunen kan nu dra igång arbetet. Det är Conny Jansson som ansvarar för projektet.
- Innan planeringen går vidare och arbetena påbörjas kommer vi att träffa närboende och andra som kan tänkas beröras av saneringen, säger han.