Efter sju veckors arkeologiska utgrävningar vid Gladhammars gruvor är arbetet färdigt. Västerviks museum har tillsammans med Kalmar läns museum och Dalarnas museum arbetat med projektet för att säkra historiska fynd innan gruvan nu ska saneras.

 

 

Artikelbild

| Projektledaren Fredrik Sandberg vill med utgrävningen få reda på när gruvbrytningen började, när det tog fart, vad man bröt och hur malmen såg ut. Foto: Robert Karlsson

 

 

 

 

Artikelbild

| Veronica Palm från Västerviks museum och Kalmar läns museum är en av totalt 12 personer som har arbetat med utgrävningen de senaste sju veckorna. Foto: Robert Karlsson

 

 

Artikelbild

| Föremål som påträffats i ett smältverk från 1877-1879. Foto: Kalmar läns museum

 

 

Artikelbild

| Nu ska gruvorna saneras för att hindra metallerna från att läcka ut i omgivningen. Foto: Robert Karlsson

 

 

Artikelbild

| Arkeologerna Nicholas Nilsson och Jhony Therus från Kalmar läns museum gräver fram ett timmerdike under vad som kan vara en kopparrost från 1300-talet. - Timmerdiket måste vara äldre än rosten men vad har det använts till, säger projektledaren Fredrik Sandberg. Foto: Robert Karlsson