Den rödgröna politiska majoriteten i landstinget menar att de tydliga tidsgränserna är ett sätt att visa sin höga ambition att snabbt nå alla invånare i det avlånga och glesbefolkade län som Kalmar län utgör.

- Landstinget har aldrig tidigare haft ett mål som gäller alla länsbor, säger landstingsrådet Lena Segerberg (S).

Men den borgerliga alliansen är skeptisk.

- Majoriteten slår sig för bröstet, men de försöker dölja situationen på glesbygden, säger kristdemokraten Gudrun Brunegård som befarar att det nya målet snarare kommer att leda till längre väntetider i glesbygdsområden som Loftahammar och skärgårdsöarna.

- Målet utgår från ett länsgenomsnitt, inte från situationen vid varje enskild station. Det kommer att skapa en våldsam ojämlikhet beroende på var man bor, säger hon.

Risken finns, enligt Brunegård, att de patienter som bor allra längst från sin ambulansstation, kan få vänta "hur länge som helst" eftersom korta inställelsetider i tätorten kan kompensera att man får vänta länge på andra håll.

Diskriminerande, menar även andra företrädare för alliansen.

- Det betyder att det faktum att mindre än 50 procent av patienterna i Gamleby nås av ambulansen inom 20 minuter ska döljas av den goda tillgängligheten i städerna. Det är oacceptabelt med denna typ av strukturell diskriminering, säger centerpartisten Christer Jonsson.

Vid landstingsstyrelsens möte ville den borgerliga alliansen ha återremiss på ärendet för att politikerna skulle få ett bättre underlag till beslut. Det röstades ner. Som ett andra krav ville man att målen ska nås för varje enskild ambulansstation. Inte heller det förslaget fick något gehör från majoriteten.

- Däremot var majoriteten mer positivt inställd till våra tankar kring att alarmering vid hjärtstopp ska ske samtidigt till räddningstjänsten för att minimera väntetiden. Det är bra, men samtidigt är det viktigt att inte lasta över problemen på kommunerna, säger Gudrun Brunegård.