Genom att låta exploatörer själva upphandla arkeologiska undersökningar vid byggen vill regeringen vässa konkurrensen. Risken med detta är att det kan bli ekonomiska intressen som avgör, säger Veronika Palm, arkeolog i Västervik, och Magnus Reuterdahl, arkeolog från Stockholm.

- Det kan vara svårt för en exploatör att jämföra vetenskapliga planer med varandra. Då kanske den arkeologiska vetenskapen som ligger bakom en utredning får stå tillbaka för ekonomiska intressen, säger Palm.

- Risken är att billigaste anbud vinner och att konkurrensen hårdnar så att mjuka värden som vetenskap, som inte kan mätas med ekonomiska tabeller, får stå tillbaka, säger Reuterdahl.

Med andra ord att exploatören bara går på priset och inte på kvaliteten på arkeologin. En konflikt, där företagaren inte har några andra intressen än ekonomiska, till skillnad mot länsstyrelsen har man ju inget uppdrag att bevara och tillvarata kulturarvet, enligt arkeologerna.

För att förhindra detta anser Reuterdahl att man bord införa någon slags licens för arkeologer.

- För att undvika oseriösa undersökningar så behöver man någon form av licensiering.

Enligt regerings förslag, som nu är ute på remiss, ska länsstyrelserna istället för att fatta beslut om upphandlingar utveckla sin tillsynsverksamhet. Detta kan bli dyrt tror arkelogerna.

- Både länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet kommer att behöva mycket mer resurser för att göra tillsyn och uppföljning, säger Palm.

Men det finns även fördelar med förslaget.

- Det kan bli positivt att öka samarbetet med exploatörerna så att de förstår vad vi gör. Nu kan vi komma in tidigt och ge råd om var man kan bygga, istället för att som i dag, vänta till man är redo att bygga. Men det finns vissa frågor i förslaget. Det är knepigt, men det ska bli intressant att hur det går, säger Palm.