2009 tankades det fem-tio biogastankar om dagen från biogasmacken i Västervik. I dag tankas det 20-30 tankar varje dag.

- Vi planerar för att fördubbla produktionen. Det pågår investeringar ute vid reningsverket. Man moderniserar en av två rötkammare, säger Bruno Nilsson vd i Västerviks biogas.

Till årets slut ska produktionen ligga på cirka 500 000 kubikmeter fordonsgas vilket motsvarar drygt en halv miljon liter bensin om året.

I dag produceras biogas motsvarande 250 000 liter bensin.

- Totalt sett finns det en teknisk kapacitet på motsvarande en miljon liter bensin i vår produktion per år, så vi kan växa mycket utan att göra några ytterligare investeringar för att öka produktionen.

För en tid sedan ställdes stadsbussar in i Kalmar för att det var brist på biogas. Någon brist på biogas finns ännu inte i Västervik och det lär inte bli någon det närmsta året heller.

- Vi vill att allt som produceras ska konsumeras lokalt så vi får miljö- och klimatnytta och mindre koldioxidutsläpp här i Västerviks kommun. Vi har ett litet överskott och det säljer vi till andra delar av Sverige. Om vi skulle få en förfrågan från Kalmar så kan vi tänka oss att ställa upp. Jag vet inte exakt hur många bilar som rullar på biogas i Västervik, men det blir fler. Kommunen har också köpt in en sopbil som ska gå på biogas. Samtidigt startar kommunen upp sin bilpool med 100-tals fordon. Många av dessa kommer att köras på biogas.