- Vi är först i länet med att genomföra sådana här gruppträffar i stället för individuella samtal. Det hoppas vi ska ge mer i form av utbyten och erfarenheter patienterna sinsemellan, säger diabetessköterskan Ingela Fingal, som ansvarar för träffarna tillsammans med sin kollega Birgitta Wallin.

Vid förra mötet önskade deltagarna information om kostvanor med en dietist, och på tisdagen kom Sofia Isaksson från sjukhusets diabetesmottagning just för att berätta om kost och kosthållning. Särskilt viktigt för diabetiker är ju att hålla en jämn blodsockerhalt och vad man bör tänka på i sin kosthållning för att komma dit.

- Var försiktig med sockret, sade Sofia och gav exempel på den höga halten av tillsatt socker i exempelvis geléhallon, russin och marmelad.

Artikelbild

| Dietisten Sofia Isaksson informerade om kosthållning för diabetiker i Ankarsrum.Foto: Anders Jacobsson

Hon pratade också om långsamma och snabba kolhydrater. Bröd, pasta, ris, bönor och ärter är exempel på de långsamma.

- De bryts ner långsamt och höjer därmed blodsockret långsamt, till skillnad från de snabba kolhydraterna som inte blir kvar i tarmen och snabbt ger hungerkänslor.

Efter hennes föredrag blev det gruppdiskussioner och tillfälle till frågor. Nya träffar är planerade för de diabetespatienter som tillhör Ankarsrums vårdcentral.