Efter att hennes hudcancer missades av läkare på en vårdcentral i Västervik blev Lina Baldenäs övertalad av en läkare i Göteborg att anmäla vårdcentralen. Efter ungefär tio månader har nu ett förslag till beslut kommit till Lina, verksamhetschefen på vårdcentralen och den läkare som socialstyrelsen kritiserar.

- Det var inte det jag var ute efter, är det någon läkare som ska kritiseras är det de första som avfärdade mig. Den tredje läkaren frågade mig om märket växt, jag sa nej och då gick han på de första läkarnas linje. Det var ju de som missade det från början. Men samtidigt, det är ju hans jobb att ha koll och jag hade kanske kunnat vara frisk nu.

Men Lina är i alla fall nöjd över socialstyrelsens beslutförslag där det står att vårdcentralen ska öka kompetensen vid bedömningar av hudförändringar, skapa rutiner vid bedömningarna och redovisa rutiner för avvikelsehantering och lex Mariaanmälningar.

Artikelbild

- Jag ville ju att det skulle bli skillnader i arbetet på vårdcentralen, första gången jag var där sedan jag började misstänka att jag hade hudcancer blev jag nästan klappad på huvudet. Det känns skönt att socialstyrelsen har kommit med det här beslutsförslaget nu, att jag blir tagen på allvar. Men jag tycker att det är dålig stil att ta upp mitt fall nu när jag varit med i media, det finns många som antagligen väntat längre än vad jag gjort.

Socialstyrelsens förslag till beslut innebär att de inblandade har rätt att yttra sig och tillföra ärendet nya uppgifter. Lina är nöjd med hennes uppgifter men det kan hända att läkaren eller vårdcentralens verksamhetschef vill yttra sig ytterligare och de har fram till den 27 maj på sig.