- I början av 1900-talet var Apollofjärilen vanlig över stora delar av södra Sverige. Förutom Gotland finns den i dag endast på Gotland samt utmed kusten i Södermanland och framför allt i Västerviks kommun. Det är därför vi nu dragit igång en stor apollofjärilsinventering, säger Jan Henriksson som är projektledare för fjärilsprojektet "Västervik - Fjärilskommunen".

Jan Henriksson, som är medlem i Naturskyddsföreningen i Tjust, berättar att det från Västerviks kommun finns ganska gott om rapporter från Loftahammar, Stora Askö, och Hasselö med omgivningar.

- Men hur ser den exakta utbredningen egentligen ut, undrar Henriksson.

Artikelbild

Apollofjärilen är Europas största dagfjäril. I Sverige finns den nästan bara på Gotland - och i fjärilkommunen Västerviks skärgårdar. foto: Stig Wester

- Finns den även i Tjust södra skärgård? Hur vanlig är den i Uknadalen och kring Överum? Det är ett par frågor vi gärna vill ha svar på.

För att få hjälp med detta vädjar nu projektledare Jan Henriksson till allmänheten om hjälp.

- Har ni sett Apollofjärilar? Rapportera då gärna observationerna till oss i Naturskyddsföreningen i Tjust. Vi har redan fått in flera rapporter från naturintresserade Västerviksbor.

- Vi har även inventerat flera öar i skärgården och sett Apollofjärilar på Södra Malmö, Torrön, Rågö och Vidö. Glädjande nog har Apollofjärilar de senaste veckorna iakttagits på ett par platser även inne i Västerviks stad!

Vad är då orsaken till att Apollofjärilen minskat så kraftigt i antal?
- Det är inte med säkerhet klarlagt, men man tror att en omläggning i jordbrukslandskapet kan ha spelat in. Apollons larver äter vit fetknopp och kärleksört. Sådana fanns på framför allt hällmarker, klippor, utmed kusterna.