Boken är en samling kåserier om uppväxten i Västervik. Stefan Johansson är journalist och författare, och inledde sin bana på dåvarande Västerviks-Demokraten. Han har sedan jobbat på bland annat Aftonbladet och musiktidningen OKEJ.