Det var när bussen var på väg från Västervik till Kalmar som det plötsligt small till i motorn. Chauffören vände, och var på väg till en verkstad när det började lukta bränd plast. Det var motorn som hade fattat eld – vilket påverkade bilens styrfunktion. Med vissa problem lyckades dock chauffören manövrera bussen in till kanten, i höjd med butiken Rusta på infartsleden till Västervik.

Med mobiltelefonen i ena handen och en pulversläckare i andra larmade han räddningstjänsten, som hade vissa problem med att utröna exakt var han befann sig. När samtalet avslutas hade branden utvecklats, och öppna lågor slog ut från motorn. En kraftig rökutveckling spred sig ner mot Allén.

Chauffören lyckades, med viss hjälp av personal från ett företag i närheten, släcka elden med brandsläckaren innan räddningstjänsten var på plats.