Först visades ”Västervik i takt med tiden” och tyvärr var det den enda av de två filmerna som VT hade möjlighet att hinna se.

Efter pausen kom turen till premiär nummer två, ”Det var en gång en morfar”.

Intresset för lokalhistoria är stort i Västervik och Bryggaren var fullsatt med förväntansfulla Västerviksbor. De behövde inte bli besvikna.

Artikelbild

| Åsa Frosterud Jägerhorn och Agneta Ulfsäter Troell i samspråk innan första filmen.

”Västervik i takt med tiden” är en fantastisk film. Åsa Frosterud Jägerhorn och Agneta Ulfsäter Troell berättar stadens historia på ett sätt som väcker intresse att få veta mer.

Vi får följa med runt i stadskärnan och höra om de gamla husens historia. Trots den hysteriska rivningsvåg som fick grävskoporna att tugga sönder många byggnader, finns ändå mycket sparat åt eftervärlden.

Arre Essén, Agnetas morfar, var stadsarkitekt under åren 1935–1951. Han gjorde vad han kunde för att en del av det gamla skulle få finnas kvar, och tyckte att man i vissa fall skulle renovera, i stället för att riva.

Som arkitekt ritade han bland annat nämndhuset i Västervik.

Artikelbild

| Jan Troell dokumenterade det historiska ögonblicket med hustruns kamera.

Agneta Ulfsäter Troell uttryckte innan premiären sin stora tacksamhet över att Ankarsrums Hembygdsförening gått in som medarrangörer av den här kvällen.

– Det hade aldrig blivit någon visning om inte de hade ryckt in och arrangerat det här. Jag är jätteglad för det.

Donald Öfverberg från hembygdsföreningen framhåller Arre Esséns betydelse i kommunen.

– Han har dokumenterat vår hembygd och han har ritat den fina fontänen i Bruksparken i Ankarsrum.

Donald Öfverberg tycker också att Agneta Ulfsäter Troell gynnar hembygdsrörelsen i och med sina filmer.