Erik Flink arbetar med att förändra räddningstjänsten utifrån ett mångfaldsperspektiv och det är det arbetet som han ska föreläsa om på Nordiskt forum.

– När jag blev brandman så tyckte jag att räddningstjänsten skulle behålla det manliga. Mycket har hänt och många tycker nog att det är kul att lyssna på en man som är både feminist och brandman.

Erik Flink tycker att mångfaldsarbetet inom räddningstjänsten har gått framåt, men säger att det fortfarande bara är några få procent kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund inom yrket. Han säger att det finns olika förväntningar på kvinnor och män, och att kvinnliga brandmän blir mer cyniskt bemötta.

Nordiskt forum väntas få runt 40 000 besökare och Erik Flink säger att det ska bli spännande att föreläsa där.

– De som kommer dit är redan frälsta, men de förväntar sig kanske inte att räddningstjänsten kommer att vara där.

Just nu planerar räddningstjänsten i Västervik även för Stockholm Pride, där ett par brandmän från Västervik ska delta.