Det har byggts mer än vanligt i kommunen under sommaren. I alla fall har det anmälts fler byggnationer än vanligt.

Byggnationer inom ”Attefallsförändringen”, hus som är högst 25 kvadratmeter och döpts efter bostadsministern Stefan Attefall, behöver inget bygglov. Totalt har 46 byggärenden anmälts under sommaren.18 av dessa anmäldes i juli och de var bygglovspliktiga.

Utöver dessa har även 28 anmälningar om byggnation inom Attefallsförändringen inkommit.

De senaste tre åren har bygglovsärendena under juli månad legat på 32, 25 och 21 stycken. Förutsatt att de 28 sökande hade sökt ändå, utan Attefallsförändringen, skulle det handla om nästan en fördubbling av ansökningarna.

Anmälningarna måste gå igenom en process. Det berättar Maria Ström som är bygglovschef. Att få tillstånd att bygga ett Attefallshus är inte så enkelt som det först kan verka, vilket kan leda till missförstånd.

Läs mer i dagens papperstidning eller e-tidning.