Torbjörn Gustavsson är ordförande i Ankarsrums samhällsförening. Han är förstås positiv till de satsningar som planeras i Ankarsrum, där både Trafikverket och kommunen är med och bidrar.

Han berättar att det ska bli ny beläggning på Kungsvägen, från badstranden och upp till korsningen med Säterivägen, där järnvägen går. Sedan ska det även bli ny beläggning på Säterivägen ända bort till väg 40.

Parallellt med detta kommer kommunen att se till så att det blir nya gång- och cykelbanor.

Är det här något som ni i samhällsföreningen har drivit?

– Nej, inte i den omfattningen, för det har vi inte ens haft i fantasin. Det här med cykelbanorna är verkligen kanon, säger Torbjörn Gustavsson.

När det gäller beläggningen på Kungsvägen, är det däremot en fråga som samhällsföreningen har jobbat med länge.

– Där har vi varit ett antal gånger och bett att de ska lappa och laga, säger Torbjörn Gustavsson.

Han tror att det är 25–30 år sedan det gjordes en större upprustning av ytskiktet där. Det finns stora hål i beläggningen och på sina håll har ogräset sprängt sönder asfalten.

Något annat som han önskar att det blev åtgärdat är vägen förbi fritidsgården, där det saknas skyddsräcke. Det har funnits ett, men det har rivits ner. Nu finns det bara en provisorisk avgränsning med koner.

Som VT tidigare berättat ska det också byggas en gång- och cykelväg samt parkering vid Bruksliden. Stigen över bandyplan ska förbättras och belysas, då många använder den här vägen till och från bussarna. För detta finns 1,5 miljoner kronor avsatta i kommunens budget för 2018.