Margaretha von Platen och Henrik Järnefors flyttade till sitt hus i Totebo för fyra år sedan. Men redan under det första året i nya huset började källaren fyllas med avloppsvatten efter kraftiga skyfall.

– Totalt har vi haft fyra översvämningar här i källaren. När det hände första gången, 2014, så kontaktade vi Västerviks miljö och energi, som kom och kikade på platsen. Men ingenting har hänt sedan dess och vi har gång på gång fått sanera allting själva. Nyligen hände det igen och något måste göras, säger Margaretha von Platen.

Vad har ni fått för svar av Västerviks miljö och energi?
Artikelbild

| Margareta von Platen och Henrik Järnefors har själva sanerat källaren efter att ha fått in avloppsvatten.

– Att vi ska kontakta försäkringsbolaget och beställa sanering efter varje gång, men vi kan inte vänta på att ett företag ska komma och sanera. Det torkar väldigt snabbt och luktar över hela huset, så det måste ske direkt.

Paret förklarar att de inte kontaktat Västerviks miljö och energi efter den första översvämningen, men att de nu tröttnat och återupptagit kontakten. En lösning på problemet skulle enligt paret vara att installera en backventil i rörsystemet, som gör att vattnet endast kan flöda i en riktning.

– Vi har verkligen ingen lust att sanera här ytterligare en gång. Nu får det vara nog helt enkelt, annars får vi fylla avloppen med cement men då kan vi inte använda tvättmaskinen. Och så ska det inte vara eftersom vi har kommunalt vatten.

Hos Västerviks miljö och energi är man medvetna om det återkommande problemet i familjens källare.

Artikelbild

– Vi kommer att hälsa på dem nästa vecka och titta på det här. Jag tycker att det är lustigt att huset fått översvämningar eftersom det ligger så högt, men de ska inte bli drabbade och vi kommer att titta på det, säger Roger Örnvall, va-tekniker.

– Det är inte meningen att folk ska drabbas på detta vis, lägger han till.

Varför har ni inte gjort något åt detta tidigare?

– 2014 så filmade vi och tittade på detta ärende. Men området har brunnar som ska leda stora skurar nedströms, men något galet är det. Det kan vara täppt i breddavloppet, men det ska finnas anordningar som ska förhindra den här typen av problem.

De har föreslagit en backventil, är det en möjlig lösning på problemet?

– Ja det skulle kunna vara en lösning för dem. Återkommande fastigheter med denna typ av problem så brukar vi sätta en backventil, så det skulle kunna vara en lösning för dem. Men vi får titta på det.