Det var på hälsocentralen i Ankarsrum som en patient sökte vård. Patienten hade kontakt med fem olika läkare under loppet av sju månader för smärtor och avvikande värden. En cancerdiagnos ställdes, men den dröjde, vilket gjorde att smärtlindring och palliativ vård sattes in i ett sent skede.

En närstående till patienten gjorde en anmälan och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har prövat ärendet. De gör bedömningen att landstinget i Kalmar län är ytterst ansvarig för att det tog tid för patienten att få diagnosen. IVO anser att brist i kontinuitet har gjort det svårt att se patientens helhetsbild. De skriver i sitt beslut att landstinget i Kalmar inte har uppfyllt kraven på god vård. Varje enskild läkare har dock gjort relevanta bedömningar anser IVO.

Varför var patienten tvungen att träffa så många olika läkare?

– Enheten har haft svårt att rekrytera. Det är brist på distriktsläkare, säger Mattias Alvunger, chefläkare vid primärvårdsförvaltningen.

I beslutet framgår att landstinget i Kalmar har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. De har bland annat redovisat åtgärder som befrämjar tillgänglighet till läkare och kontinuitet.

Vilka åtgärder har ni vidtagit?

– Internt inom landstinget handlar det om att ge stimulans i form av goda villkor, gällande lön till exempel, till de som vill jobba på en svårrekryterad enhet. Sedan arbetar vi med bemanningsföretagen för att det ska bli samma läkare i så stor utsträckning som möjligt.