Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att gå vidare med ett förslag som går ut på att använda gården till angränsande Folkets hus för att barnen ska få större utrymme att leka på.

Bakgrunden är att det i våras sattes upp en paviljong på förskolans gård för att kunna möta det ökade antalet barn i området. Paviljongen tog utrymme från gården och barnen fick mindre lekyta.

Sedan dess har barn- och utbildningsförvaltningen utrett möjligheten att använda gården till Folkets hus. En yta som redan i dag nyttjas av förskolan.

Det har också funnits förslag om att sanera tre tomter i närheten av förskolan för att på så vis kunna få till en lekplats. Det är dock en utmaning som barn- och utbildningsnämnden lämnar vidare till samhällsföreningen.

– Vi tycker inte att det är skolans roll att bekosta en allmän lekplats i Ankarsrum, menar både nämndens ordförande Gunnar Jansson (S) och andra vice ordförande Elin Landerdahl (M).

För att förverkliga beslutet kommer det att behöva ske smärre förändringar av tomten, som justering av staket och utplacering av lekredskap. Ambitionen är att detta ska ske så fort som möjligt.