Ankarsrum Die Casting och Mönsterås metall bildar ett nytt gemensamt bolag, där Ankarsrum Die Castings ägare Traction blir den största ägaren.

– För Ankarsrums del är det inte någon jätteskillnad. Skillnaden är att man får ett nytt systerbolag i Mönsterås istället och kanske en ännu tydligare specialisering just på gjutteknik, säger Carl Östring, styrelseordförande i de sammanslagna bolagen Mönsterås Ankarsrum.

Carl Östring har arbetat med Ankarsrum Die Casting under sina år på ägarbolaget Traction.

Artikelbild

| – Mönsterås metall blir ny "koncernmoder" men båda bolagen finns ju kvar och verksamheten blir helt oförändrad, säger Carl Östring som blir styrelseordförande för bolaget Ankarsrum Mönsterås.

– Ankarsrum har varit en av de viktiga delarna i mitt jobb, genom att se till att saker och ting flyter på, att vi har rätt bemanning. Jag har hjälpt till med en del knepigare förhandlingar.

Han menar att AB Mönsterås metall och Ankarsrum Die Casting AB kompletterar varandra.

– Jag tror att det här blir jättebra för att trygga båda bolagens existens. Vi kommer att fortsätta att köra med båda fabrikerna för att kunna växa ordentligt. Vi har ägt Ankarsrum Die Casting i 16 år nu och jobbat till en nivå där vi tycker att det är ett bra företag med bra kundbas och sen dök det här med Mönsterås upp. Då såg vi att mycket av den utrustning vi skulle behöva hade Mönsterås. Och det är bättre med ett större bolag.

Kommer det här att påverka personal och verksamhet i Ankarsrum?

– I det korta gör det inte det, i det långa hoppas vi att vi får mer uppdrag och kan fortsätta växa, både i Ankarsrum och i Mönsterås. En större spelare är också en säkrare spelare. Avsikten är att det här ska ge oss möjlighet att växa och att kunderna verkligen ska uppskatta att det här är en aktör som de kan lita på. Vi blir mycket mindre sårbara.

Förhoppningen är att få fler kunder och uppdrag.

– Slår man ihop bolagens kunder blir det ingen överlappning att tala om utan bolagen kompletterar varandra väldigt fint.

Carl Östring menar att det är en stor fördel att Ankarsrum och Mönsterås ligger så nära varandra.

– Vi kan på en timmes varsel flytta både personal och produkter till den andra fabriken och det är en fördel.

Signalerna från bolagens kunder har hittills varit positiva.

– De verkar väldigt nöjda. Vår förhoppning är att de beställer mer framöver.

De två bolagen, som gemensamt bildar en koncern, beräknas att omsätta 160 miljoner kronor under 2018 och ha cirka 120 anställda.