Det är inte självklart för präster i dag att bo i församlingens prästgård. Många präster tjänstgör dessutom i flera församlingar och inte bara i en, som det var längre tillbaka.

Prästgården i Hallingeberg ligger ute till försäljning. Huset, som är byggt år 1809, har sju rum och en boarea på 270 kvadratmeter, med en tomt på drygt 6 000 kvadratmeter. Utropspriset är 2,5 miljoner kronor.

Hjorteds prästgård står numera obebodd, sedan prästen Nils-Henrik Sikström gått i pension och flyttat till Västervik.

Peter Gevsjö, fastighetsansvarig i Södra Tjust pastorat, kan inte svara på än hur det blir med den prästgården, om den kommer att säljas. Det beror på om det anställs en präst som vill bo där eller inte.