Lantbrukaren Michael Andersson har mjölk- och köttproduktion i Skaftekulla, Hallingeberg.

Även om det inte är någon kris just på hans gård, har även han märkt av den foderbrist som drabbat många bönder den här vintern, dock ännu mer i Östergötland än här.

– Det har varit en planeringsvinter. Vi sålde lite köttdjur i ett tidigt skede i höstas på grund av detta, men det är allt, säger han.

Artikelbild

| Sparat hö. Hö kan sparas längre tid än ensilage och fortfarande vara ett bra foder.

Däremot vet han lantbrukare även här som inte har haft tillräckligt med foder till sina djur, utan har fått minska ner på antalet djur. Men de flesta insåg redan i augusti att det skulle bli problem och köpte in foder i tid.

– Det har köpts in foder från i stort sett hela landet till vårt område.

Här tror han att hästägarna har haft mer bekymmer än andra djurägare, eftersom de är vana vid att det finns foder att köpa, och den här vintern har tillgången varit sämre än tidigare, på grund av torkan förra året.

Själv köpte han foder av en granne redan tidigt under sommaren, innan det blev foderbrist, och sedan har han dessutom haft både hö och ensilage i lager från tidigare år. Sommaren 2015 gav rejäla skördar.

Artikelbild

| Snart uppätet. Michael Andersson vid en tom och en snart tom plansilo.

– Det var räddningen. Det har de hankat sig fram på hela vintern.

Sinkorna och de dräktiga kvigorna har dessutom fått dryga ut kosten med kornhalm, ett gammalt bondeknep när fodret tryter, och hålla till godo med äldre hö. När VT hälsar på, står de och tuggar på hö från 2014.

Artikelbild

| Ko med kalv. En av gårdens kor med sin bruna kalv och en av dess kalvkompisar.

– Vi bestämde oss rätt tidigt för att de djur som ska växa eller mjölka får det bästa fodret, säger Michael Andersson.

Sista månaden innan de ska kalva, får kvigorna mer näringsrikt foder. Men det är samtidigt en balansgång. Det får inte vara alltför näringsrikt, för då blir kalvarna så stora att det kan bli jobbigt att föda ut dem.

Artikelbild

| Mumsar halm. Ett gäng med sinkor och dräktiga kvigor hos Michael Andersson får dryga ut kosten med kornhalm, blandat med äldre, sparat hö.

Michael Andersson hoppas att våren blir sådan att han kan släppa ut djuren på bete tidigt, och därmed spara en del foder.

Sedan behövs det ordentligt med regn i sommar, och vid rätt tidpunkter, så att det växer bra på vallarna.

Artikelbild

Under sina 30 år som bonde har Michael Andersson förstås varit med om både uppgångar och nedgångar i skördarna, men så tomt som det blir i förråden nu i vår, har han inte upplevt på 20 år.

– En skörd i lager är bra att ha, men nu finns det ingenting till nästa vinter. Vi har inga marginaler, så det måste bli åtminstone två bra skördar i år, säger han.