Michael Andersson säger till VT att de höll till vid badplatsen i Skaftekulla, där ett område på ett och ett halvt hektar skulle slutavverkas just denna kväll.

De hade tur med vädret. Det var uppehåll i regnandet och de blev klara i tid, innan mörkret föll.

Evenemanget var ett samarrangemang mellan Södras skogsbruksområde och Naturskyddsföreningen i Tjust, men de flesta av de cirka 45 deltagarna var skogsbrukare från hela norra länsdelen med intresse för just de frågor som skulle diskuteras under kvällen, bland annat biotopskydd och hur man hanterar vatten i skogsmark.

Upplägget var att det fanns flera olika stationer. Michael Andersson berättar att vid en av dem pratade Jan Henriksson från Naturskyddsföreningen om olika signalarter.

– Han gjorde en beskrivning av vad de letar efter, när de inventerar nyckelbiotoper.

Vid samma station fanns också Magnus Johansson, ordförande i skogsbruksområdet. Han redogjorde för vad nyckelbiotoper, biotopskydd och naturvårdsavtal egentligen är för något.

Sedan fanns det en station som handlade om vatten i skogen och hur man ska förhålla sig till sjöar och vattendrag i skogsmark. Teresia Edvinsson pratade om det.

Avslutningsvis fanns en station som belyste kontinuitetsskogsbruk, alltså där man inte avverkar allt på en gång utan hugger ner lite vartefter, så att det aldrig blir helt kalt. Detta kan vara en bra metod i tätortsnära skogar eller vid badplatser, där många människor har skogen som sitt strövområde.