Det handlar om gammal industrimark i Blankaholm som kommunen anser vara farlig att beträda för allmänheten. Tre fastighetsägare ålades då av kommunen att hängna in marken med ett minst 1,8 meter högt staket. Markägarna överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Kalmar län men nu får kommunen rätt och staken ska upp.