Teletornet och de två teknikbodarna utgör tillsammans en mobilbasstation. Tornet ska ersätta en telemast, som suttit på en skorsten inom fastigheten.

I våras beviljade miljö- och byggnadsnämnden bygglov för en 42 meter hög mast med bodar på ett annat ställe på samma fastighet, Gunnebo 15:4. Sedan framkom det att det skulle krocka med Gunnebo Industriers planer på att bygga till.

I den nya ansökan – som nämnden nu sagt ja till – har teletornet placerats tio meter bakom jordkällaren, som ligger mittemot tegelbyggnaden. Tornet blir lite högre än masten, 48 meter.

Artikelbild

| I närområdet finns parstugan Lilla Gunnebo från 1685.

Precis intill det planerade teletornet ligger Gunnebo Bygdemuseum, där parstugan Lilla Gunnebo från 1685 är en av de äldsta byggnaderna i Tjust. Tegelbyggnaden är också museum.

Kalmar läns museum har yttrat sig om placeringen och starkt förordat en annan placering, som inte påverkar museimiljön lika mycket. Senare har antikvarien accepterat placeringen, om teknikbodarna får en bra utformning och den gamla jordkällaren skonas.

Enligt sökanden behöver stationen placeras just där, med tanke på hur andra stationer ligger, för att få så bra täckning som möjligt.

Miljö- och byggnadschef Ola Karlsson konstaterar att länsmuseet har godkänt placeringen. Kontoret, och senare även nämnden, tycker att infartsvägen delar av området på ett bra sätt.

– Vi gjorde bedömningen att vägen har en avhållande effekt mot kulturmiljön, säger Ola Karlsson.