Marströmmen mynnar ut vid Solstadström och sträcker sig in ända förbi Mörtfors. Från gruvan i Solstadström fraktade man tidigt malm dit, där den förädlades. Sträckan har varit viktig länge, inte minst under medeltiden där det verkar som att en köping i närheten av Bälö varit en viktig knutpunkt. Här strålar flera vattendrag samman, även från inlandet, vilket kan ha med den saken att göra.

Michael Dahlin är arkeolog och är en av många som menar att trakterna var viktiga långt innan dess. Under flera år har han inventerat markerna längs med Marströmmen. Han har hittat spår efter 50 boplatser från jägarstenåldern, för cirka 7 000 år sedan. Han tror att det bara är toppen av isberget.

– Det är ett otroligt intressant område för den här tiden och framåt. Flera intressanta fynd finns här i trakten.

Artikelbild

| Michael Dahlin har hittat massor av lämningar i naturen. Ett femtiotal boplatser har han upptäckt än så länge.

Vi står vid den plats som kallas "Svingen" i Västra Marströmmens naturreservat. Under 2015 hittade Michael Dahlin rester efter en särskilt spännande boplats. Vi går ett 50-tal meter in i skogen från vägen.

– Vi hittade tidigt spår efter eldhärdar och avslag från stenverktyg men även flera yxor, säger Michael Dahlin och visar i jordlagren i ett gammalt grustag.

– Vi hittar bitar av så kallad Kristianstadsflinta. Det finns inte naturligt här och måste ha kommit långväga ifrån. Det är ett tecken som visar på att man hade ett större kontaktnät än vad kanske många tror.

Ett par av yxorna är särskilt intressanta. Det är små "mejslar" som vanligtvis förekom i Finland.

Artikelbild

| Kristianstadsflinta finns inte naturligt i våra trakter. Det innebär att man antingen rest långt, eller bytt eller köpt till sig stenen. Den användes till olika verktyg.

– De här fynden som finns här i området är unika för nordöstra Småland, den här platsen har varit väldigt viktig, väldigt länge.

Värt att tänkt på är att vattenståndet för 7 000 år sedan stod 20 till 25 meter högre, det är på höjder man hittar lämningar.

Artikelbild

| Yxorna av typen Suomusjärvityp. De förekommer mest i Finland men dessa har hittats i närheten av Bälö.

Nu söker Michael Dahlin pengar från alla håll han kan, traktens historia måste skrivas, och det kan vara bråttom.

– Den här platsen klarar nog en vinter till maximalt, det rasar jordlager och snart kan det vara försent att göra en riktig arkeologisk undersökning, säger han.

Artikelbild

| Michael Dahlin tror att den här stenen användes för att slipa till kanter på stenyxor. Den är onaturligt "platt" och bär spår efter upprepad slitning.

Varför är det här viktigt?

– För att det här är historia som ännu inte är skriven. När vi inte undersöker något så är det som att riva ur en sida ur en bok, något fattas i hela berättelsen. Det här är grunden till att få veta varför det blev som det blev.