Tjust fågelklubb har fått 3 000 kronor från länsstyrelsen för att kunna bygga häckningslådor åt ejderhonorna, ådorna.

– En orsak till att ejderpopulationen har minskat kan vara att populationen av havsörn har ökat på senare tid. Havsörnen kan lätt ta honor som ligger och ruvar helt oskyddade, säger Larsgunnar Nilsson, ordförande i Tjust fågelklubb.

Medlemmar i Tjust fågelklubb planerar att bygga ett 20-tal ejderhus i september för att i oktober kunna placera ut dem på öarna Rödskär och Hundskär sydost om Flatvarp.

Artikelbild

| Larsgunnar Nilsson, ordförande i Tjust fågelklubb.

– Det är extra intressant att placera ut husen där. Då kan vi samtidigt se om vi hittar någon skadad fågel som flutit i land sedan oljeutsläppet.

Norrmännen bygger också ejderhus, men främst för att kunna ta till vara på ejderdunet.

– I Nordnorge finns det också mycket havsörn. Det visade sig att populationen klarade sig bättre där det fanns ejderhus, säger Larsgunnar Nilsson och berättar att även Nyköpings fågelklubb testat att bygga ejderlådor med hyfsat resultat.

– Om det här går bra, tänker vi söka finansiering för att kunna bygga fler ejderhus.