Kvällen inleds med föredraget ”Vår förenings framtid”, där Uffen Redhe föreläser om hur föreningar formulerar sig för att få positiva beslut på sina bidragsansökningar.

Redhe är Sveriges mest framgångsrika bidragshämtare till svenskt föreningsliv, med över en miljard i beviljade bidrag och förmedlade intäkter.

Kvällen arrangeras av Gunnebo Idrottsförening, med stöd från Tjustbygdens Sparbank och föreningslotsen Johannes Löf på Västerviks kommun.

Artikelbild

| I Gunnebo Folkets Hus kan den 19 mars ideella föreningar få lära sig hur man med framgång kan söka olika bidrag.

Initiativtagare till föreläsningen är Jonas Jalkteg. Han har de senaste fem åren arbetat ideellt i Gunnebo Idrottsförening och de senaste 16 åren även i föreningen Folkets Hus Gunnebo.