I Västerviks kommun är civila insatspersoner, CIP, något helt nytt, men brandförman Jacob Sundell berättar att det sedan tidigare finns i områden med stora ytor att täcka, som Jämtland.

I ett första skede har 45 personer i kommunen anmält att de vill vara civila insatspersoner. De kommer från sju olika platser, samtliga i utkanterna av kommunen: Blankaholm, Gissebo, Yxered, Hallingeberg, Ukna, Vråka och Dalhem.

Tanken är att räddningstjänsten ska gå vidare och försöka få med ytterligare sju platser redan i höst. Enligt Jacob Sundell har det funnits ett stort intresse, när räddningstjänsten har informerat om detta.

Artikelbild

| Peter Helge har gruppens fulla uppmärksamhet, när det gällde teori om bränder och släckningsarbete.

Det finns inga speciella krav på den som ska vara en civil insatsperson, då det är ett frivilligt åtagande. Man får larm, om man just då befinner sig inom ett visst avstånd från den aktuella platsen, men man bestämmer själv om man vill åka. Det är alltså ingen anställning eller ett bestämt åtagande, utan en extraresurs.

– Det handlar om att vara en god medmänniska och vilja hjälpa till. Många gånger handlar det om minuter och sekunder, för att man ska få bra utgång av ett larm, säger Jacob Sundell.

Som förberedelse får de civila insatspersonerna sex timmars utbildning i sjukvård och brandsläckning, uppdelat på två tillfällen.

Från den 1 juli får de larm om hjärtstillestånd, drunkning på kommunalt vatten (– dit räknas exempelvis alla insjöar här) samt vissa typer av bränder.