Det började med ett lokalbyte. Den mindre möteslokalen i Folkets Hus blev snart så full att räddningstjänstens representanter började kontrollräkna.

– Den här lokalen är godkänd för 150 personer och vi är över 200, sa brandmästare Peter Helge.

När alla kommit på plats i den stora salen, började han med en återblick på de senaste åren. År 2015 var det fyra bränder med okänd orsak i området. Året efter tolv. Hittills i år är det 17.

Artikelbild

| Fullsatt. Ankarsrumsborna gick man ur huse, när polis och räddningstjänst kallade till ett möte om alla bränder som varit.

– Det är ganska många bränder i lilla Ankarsrum.

Merparten av dem inträffade i maj. De senaste bränderna har även omfattat nedbrända byggnader. Polisen, Kustbevakningen och räddningstjänsten har ökat sin närvaro i området, men det räcker inte.

– Vi måste alla hjälpas åt och lägga det här pusslet och göra det vi kan. Var uppmärksamma. Ser ni något konstigt, så ska ni larma, sa Peter Helge.

Han uppmanade ortsborna att anteckna bilnummer och använda sina mobilkameror, både till att ta bilder med och ringa.

Artikelbild

| Informerade. Peter Helge från räddningstjänsten.

Någon undrade om man själv kan gripa en person, som man tar på bar gärning med att tända på, och det kan man. Man får även hålla fast personen och bruka visst våld, men det är då på eget ansvar.

Andrea Brändström, säkerhetssamordnare på kommunen, tipsade Ankarsrumsborna att starta Grannsamverkan, ett organiserat sätt att hålla koll.