Över 250 000 invånare i Sverige som är hörselskadade saknar hörapparater, enligt hörselskadades riksförbund. Totalt finns 1,4 miljoner invånare med hörselskador och enligt hörselskadades riksförbund skulle uppskattningsvis hälften av dem behöva hörapparat. – Andelen personer som saknar hörapparat är skrämmande låg, säger förbundsordföranden Jan-Peter Strömgren.

I vartannat län är andelen hörapparatanvändare ”katastrofalt låg”, menar förbundet. Kalmar län är ett av länen som nämns just i det avseendet i en ny rapport.

Enligt rapporten finns cirka 39 000 personer med så pass allvarliga hörselskador att de behöver hörapparat. Endast 24,9 procent av dem har hörapparat.

– Det leder till ohälsa i längden och utanförskap, säger Jan-Peter Strömgren.

– Ohälsa och förtidspension är i dag dubbelt så vanligt bland hörselskadade som bland andra, och särskilt utsatta är kvinnor med hörselnedsättning, fortsätter Strömberg.

Antalet hörselskadade som saknar hörapparat varierar kraftigt i de olika länen. I vissa län har mindre än 30 procent av dem tillgång till hörapparat. En godtagbar siffra menar förbundet bör ligga på minst 50 procent, helst 60 procent. Bäst är Stockholms län där 47 procent av de hörselskadade har hörapparat. Sämst är Örebro län och Jämtlands län där endast 22 procent har hörapparat. Anledningen till olika siffrorna beror på landstingens benägenhet att satsa på att fånga upp hörselskadade och erbjuda dem hörselvård, menar förbundet.