För sju miljoner kronor byggdes ett av de gamla Y1-tågen om för biogasdrift. Meningen var att tåget som fick namnet Amanda skulle trafikera sträckan Västervik-Linköping.

Men under åren som gått har Amanda stått oanvänt eller på verkstaden under långa perioder. Det ursprungliga konceptet har inte kunnat fullföljas, och nu vill Naturvårdsverket ha tillbaka 735 000 kronor som Svensk Biogas AB fick i bidrag för att bygga en biogasmack i Linköping som skulle förse Amanda med bränsle. Macken blev aldrig byggd.

2005 var Amanda en världsnyhet. Flera internationella TV-bolag gjorde inslag om det biogasdrivna tåget.

Ägare till tåget är det kommunägda bolaget Tekniska verken AB i Linköping, men även Västerviks kommun fanns med på ett hörn och anslog pengar till driften. En annan finansiär var Naturvårdsverket som nu alltså vill ha pengar tillbaka för en mack som aldrig byggdes.

- Det stämmer. Trafiken med Amanda upphörde sommaren 2010 så det var ingen mening för oss att bygga en mack, säger Stellan Jacobsson, vd för Svensk Biogas, ett dotterbolag till Tekniska Verken.

Kontraktet mellan Svensk Biogas och de som driver trafik på Tjustbanan upphörde i princip när de nya Itinotågen kom till Tjustbanan. Sedan dess har tåget stått oanvänt.

- Vi äger tåget, men kan inte driva trafik på egen hand. Vi måste hitta någon som vill använda Amanda för trafik, säger Stefan Jakobsson, affärsutvecklingschef på Tekniska Verken.

Han säger att bolaget inte kan äga ett tåg som står oanvänt. Alternativet kommer att vara att sälja eller skrota tåget. Än har bolaget inte kastat in handduken. Man följer diskussioner i Östergötland om att starta en pendellinje på Stångådalsbanan som skulle gå mellan Kisa och Linköping.

Ett problem är att för att få fungerande trafik räcker det inte med ett tåg. Det krävs flera tåg av samma modell, det vill säga Y1:or. På det sätt som trafiken var upplagd på Tjustbanan.

- Dörren står åtminstone på glänt. Det finns politiker som driver frågan, men det är många parter som måste komma överens, säger Stefan Jakobsson.

Under vintern har turer både på Tjustbanan och Stångådalsbanan ställts in på grund av vagnbrist. Skulle Amanda kunna sättas in med kort varsel?

- Nej, växellådan är trasig. Från det att vi får ett besked behöver några veckor för att låta reparera tåget. I övrigt är tåget i bra skick, säger Stefan Jakobsson på Tekniska Verken.

Som helhet tycker han ändå att försöket med Amanda varit lyckat.

- Vi har visat att driftekonomin är ungefär som för diesellok, samtidigt som det finns stora miljöfördelar med biogastrafik.

Han berättar att det finns intressenter i Nederländerna som undersöker att börja med biogaståg i större skala. Så kanske kan de första försöken på Tjustbanan få en fortsättning i större skala.