Mötet började med att Anders Östlund kom från Västerviks kommun och berättade om idrottshallen i Blankaholm. Idrottshallen har, besiktigas och den var i dålig skick. Anders visar en ritning på hur den kan se ut när den gamla rivs och det byggs upp en ny idrottshall. Beslut kan fattas i juni i år för budgeten 2020. 

Bra diskussioner angående hallens utrymmen.

Per-Olof Bjerkhoug öppnade mötet och läste upp dagordningen. 

Artikelbild

| Blankaholm

Eva Holm valdes till mötets ordförande och Anton Nilsson valdes till sekreterare.

Årets verksamhetsberättelse lästes upp med dess olika aktiviteter och samhällets olika ”strån till stacken” för samhället. 

Det har varit många aktiviteter under årets gång, bland annat byfest, skärgårdkryss med Shalom och hantverksmarknad.

Valborgfirandet kommer att bli i parken i Solstadsström. Det kommer vara lotteriförsäljning och fika. 

Artikelbild

| Elize Hjalmarsson

Hantverksmarknaden kommer att vara den 3 augusti.

Det är en kanotdag de 10 augusti från Mörfors till Solstadsström då sjön Maren går i mellan. Detta år är det 10-års jubileum.

Per-Olof Bjerkhoug berättade vidare om 2018 års verksamhet med bland annat grillkvällar och träningskvällar i boulen.

Det man kan konstatera är att Blankaholm/Solstadtröms samhällsförening är en aktiv förening med olika återkommande aktiviteter som föreningen gör.

Mötet avslutas med gemensam fika.