Det var i samband med att Investor presenterade sitt bokslut för 2014 som beskedet kom att Ekholm ersätts med Johan Forsell. Beskedet om Ekholms avgång kommer inte som någon överraskning. Han har varit vd för Investor sedan 2005, en lång tid för ett börsens toppbolag.

Börje Ekholm är uppvuxen i Edsbruk, och gick på gymnasiet i Västervik. När han tillträdde posten som Investors vd beskrevs han som något av en doldis i svenskt näringsliv. Han hade arbetat på Investor sedan 1992, under många år i USA.

Investor är Wallenbergssfärens investmentbolag, och bland de tunga innehaven finns flera av Sveriges största företag som Ericsson, Astrazeneca, Electrolux, Saab och SEB.

Under sin tid som vd har Ekholm flera gånger gjort uppmärksammade analyser av världsekonomi, näringslivsklimat och politik. Så även vid presentationen på onsdagen av Investors bokslut:

– Vi har också upplevt en ytterligare turbulens efter det svenska riksdagsvalet. Vår nya regering har lyckats skapa en oöverträffad osäkerhet som kan komma att skada investeringsklimatet. Den amerikanska ekonomin utvecklas väl trots Washington. Det är inte säkert att vi har samma tur, skriver han i vd-förordet.

Helt har Börje Ekholm inte släppt banden till sin hemort. Hans mamma bor kvar här, och när Börje Ekholm 2012 gästade Tillväxtdagen i Västervik berättade han att han brukar besöka staden några gånger om året.

Att Ekholm avgår som vd betyder inte att han lämnar Investorkoncernen. Istället blir han chef för en ny division i sfären med namnet Patricia Industries, där portföljen av helägda dotterbolag hamnar. Därmed sker det ovanliga att en vd lämnar sin post men blir kvar i en operativ funktion i bolaget där han får nye vd:n som chef.

Börje Ekholms efterträdare, 43-åringen Johan Forssell, anställdes på Investor 1995. Sedan 2006 har han ingått i Investors ledningsgrupp med ansvar för kärninvesteringar. Han sitter för närvarande i styrelsen för Atlas Copco och Saab.

– I Johan har vi en typiskt stark kandidat för den posten. Han har jobbat länge i Investor, han sitter i styrelserna i Atlas Copco och Saab och kan vår kultur och värdebas, säger Investors ordförande Jacob Wallenberg.

– Jag är extremt glad över att få möjligheten att leda bolaget vidare. Jag kommer att ägna mycket tid åt att utveckla vårt ägande i våra kärninnehav, säger Johan Forsell.