Varje år gör Socialstyrelsen öppna jämförelser av vården i landstingen. 2017 fanns flera punkter där Landstinget i Kalmar län ligger dåligt till. Det säger Gudrun Brunegård (KD) som närstuderat resultaten och tillsammans med Maud Ärlebrant och Kerstin Lahi bjudit in till presskonferens.

– Vi lyckas väl i flera avseenden och det är man från majoritetens sida väldigt bra på att lyfta fram. Men det finns områden där resultaten är katastrofala. Om dessa hör vi ingenting, säger hon.

Trion pekar på flera punkter där landstingen kommer långt ner i jämförelsen. Bland annat handlar det om andelen patienter som får läkarbesök i primärvården inom sju dagar. Där ligger länet fjärde sämst. Näst sist i landet ligger länet när det kommer till att ge förebyggande behandling med blodförtunnande medicin till personer med ökad risk för att få stroke.

– Vi lever inte upp till de rutiner som finns, och har funnits under lång tid, säger Kerstin Lahi.

De pekar på fler områden där länet hamnar nära botten.

– Det handlar om sårbara och stora patientgrupper som man sviker, säger Gudrun Brunegård.

Landstingsstyrelsen ordförande Anders Henriksson (S) kallar utspelet för "svartmålning".

– Det finns områden där vi måste förbättra oss, därför är sådana här jämförelser bra. Men det är inte vi i politiken som själva "hittar på" de goda resultaten. Det mäts det med.

– Jag tycker att det är tråkigt att KD svartmålar landstinget och på det sättet säger till medarbetarna att de inte gör ett tillräckligt bra jobb.