Ekonomi Leksaker, kläder och bilar är exempel på prylar som Lunds universitet tror kan delas mellan personer i urbana miljöer i sitt nationella projekt som sjösätts den 23 april.

Programmet, som ska testas i Stockholm, Göteborg, Malmö och i Umeå, syftar enligt lärosätet, till att stärka Sveriges roll som en ledande aktör för de globala hållbarhetsmålen.

"De flesta städer i världen står inför enorma befolkningsökningar och måste hitta helt andra sätt att jobba med utrymme, varor och tjänster, människors resande och rörlighet", kommenterar Kes McCormick, programkoordinator för Sharing Cities Sweden i ett pressmeddelande.

Projektet medför ett antal delningstjänster som bland annat ska fokusera på samutnyttjandet av ytor, varor och tjänster. Exempelvis ska området Sege Park i Malmö utvecklas så att stadens invånare lättare kan dela på cyklar och bilar.

"Vi behöver skifta från en ekonomi som bygger på ägarskap till en ekonomi där vi genom att dela istället får tillgång till de saker vi behöver", kommenterar Kes McCormick vidare.