Insändare Kommunen står handfallen när det gäller vädjan från innevånare i Ankarsrum att man skall utöva skyddsjakt på dessa! Jag är medveten om vilka premisser som ska följas för att jakten skall kunna genomföras. En fråga kan man skicka kostnad för elstängsel till kommunen?