Det var via Instagram som hoten hade framförts om att en skolskjutning skulle ske under torsdagen. Hoten riktades mot Vallhallaskolan, Rödsleskolan, Kristinebergsskolan och Oscarsgymnasiet. Det var, enligt SVT Småland, tredje gången som skolor i Oskarshamns kommun hotats sedan i höstas. I de tidigare fallen trädde elever fram och erkände att de låg bakom hoten, men denna gång har ännu ingen tagit ansvar.

– Vi är oroliga och tar de på största allvar, och uppmanar alla som har upplysningar att höra av sig till polisen, eller till sin skola om man vill göra det först, säger Lotta Lindgren, bildningschef i Oskarshamn kommun, till SVT Småland.

SVT rapporterar att flera oroliga föräldrar och medarberare hörde av sig till kommunen. Skolorna höll dock öppet och verksamheten fortgick som vanligt.

Under dagen närvarade utöver polisen även elevhälsan på skolorna för att svara på elevernas frågor.