Ekonomi Börsoperatören Nasdaq Stockholm bötfäller medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems AB för regelbrott. Böterna uppgår till 15 årsavgifter, vilket summeras till nästan 2,2 miljoner kronor.

Enligt börsens disciplinnämnd har bolaget uppgett felaktig information om bolagets vd:s anställningsform – både i bolagets noteringsansökan och därefter. Disciplinnämnden övervägde att avnotera bolaget, men kom till slutsatsen att sanktionen skulle bli 15 årsavgifter.

"Enligt disciplinnämnden har bolagets agerande riskerat att skada allmänhetens förtroende för börsen, Nasdaq First North och värdepappersmarknaden", skriver börsen i ett pressmeddelande.