Energi Ett säkerhetsproblem har upptäckts vid den finländska kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3. Problemet måste åtgärdas innan reaktorn – som redan försenats i omkring tio år – kan ges tillstånd att vara i drift, enligt en inspektion.

Tanken är att kärnkraftsreaktorn ska börja producera el från januari nästa år.

Säkerhetsproblemet handlar om att en viktig komponent i reaktorn har en vibration som överstiger säkerhetsgränsen, enligt en granskningsrapport som ska publiceras på måndag.

Säkerhetsanalysen som genomförts av den finländska Strålsäkerhetscentralen, Stuk, är en mycket viktig rapport som kommer att påverka huruvida den finländska regeringen kommer att ge Olkiluoto 3 tillstånd att få användas eller inte.

Franska Orano (tidigare Areva) och Siemens har byggt reaktorn sedan 2006 och bygget har omgärdats av strider, dels på grund av den omfattande förseningen och dels på grund av kryddade räkningar.

Kärnkraftsreaktorn, som ligger på den finska västkusten i höjd med svenska Söderhamn, ägs av ett finländskt konsortium som innefattar bland andra Fortum.