Till helgen så håller familjen Ackrell auktion där de säljer ut inventarierna från den rörelse som de drivit i 40 år. Den siste september lämnar de formellt som arrendatorer av Båtsmansstugorna i centrala Västervik. För hyresvärden, kommunala bolaget Tjust Fastigheter, återstår arbetet att hitta en ny hyresgäst som vill driva verksamhet i en av Västerviks mest kända kulturmiljöer.

– Det finns fler intressenter. Den här veckan kommer vi att göra de sista intervjuerna. Om några veckor ska det vara klart vem som ska ta över, säger Jonas Ålstam, på Bostadsbolaget.

Vid intervjuerna får anbudsgivarna presentera sin affärsplan för Båtsmansstugorna. Det handlar om vilken verksamhet de vill bedriva, men också en ekonomisk uppställning för de planerna.

Vilka kriterier kommer ni att använda när ni utser ny arrendator? Handlar det bara om att lämna in det ekonomiskt mest fördelaktiga budet?

– Verkligen inte! Vi vill hitta en arrendator som kan driva en verksamhet som är bra för hela Västervik, och som är positiv för turistnäringen, svarar Jonas Ålstam.

Familjen Ackrell har berättat om hur svårt att det varit att få ekonomin att gå ihop trots en stor arbetsinsats. De kulturminnesmärkta stugorna från 1700-talet sätter begränsningar. Det har inte gått att hyra ut dem under vintertid.

Får man som entreprenör se stugorna som en ren sommarverksamhet?

Jonas Ålstam har inget bestämt svar, men säger:

– Jag tror att man måste tänka i nya banor, och jag tror att det blir lättare med de renoveringar vi gör.

Hittills har tre av de åtta stugorna renoverats. Renoveringarna kommer att fortsätta i höst. Pengar finns avsatta i budget för renoveringar både under 2016 och 2017.

Båtsmansstugorna har varit föremål för en intensiv debatt under hela sommaren. De små trästugorna byggdes på 1700-talet som personalbostäder för båtsmännen i Västervik. För 40 år sedan började Barbro Ackrell som arrendator av området. Det blev en verksamhet med enklare servering och uthyrning av logi. Under hennes regi blev området en viktig del av Hasselörodden, och ett klassiskt logi för funktionärer och artister vid Visfestivalen.

Miljön har satt gränser, eftersom man inte får förvanska byggnaderna, har det inte gått att bygga till med restaurangkök eller utrusta stugorna med toalett och dusch. För tre år sedan höjdes årsarrendet från 12 000 kronor till 80 000 kronor. Ägaren Tjust fastigheter försvarade sig med att hyran fortfarande är kraftigt subventionerad.

Kritikerna menar att en familj som gjort stora insatser för kommunen behandlats illa, och att ett byte av arrendator på lång sikt kan bli dyr för kommunen om verksamheten inte skulle fungera.