Lågprisbolaget Ryanair trafikerar i dag ett 30-tal flyglinjer från Skavsta i Nyköping. I mars stänger bolaget sin bas där och därmed kommer de flygplan som varit stationerade på flygplatsen att flyttas någon annanstans. Hur det påverkar antalet flyglinjer har bolaget inte berättat.

Vi vet inte hur många linjer som kommer att gå från Skavsta, vi har inte fått den informationen, sade Lena Josefsson på flygplatsens marknadsavdelningtill TT efter Ryanairs besked.

Via Ryanairs hemsida går det fortfarande att boka biljetter från Skavsta till ett antal destinationer, exempelvis London och Malaga, efter mars månad.

Konsumentens rätt

Om en bokad flygresa ställs in har man som konsument alltid rätt till ersättning, antingen återbetalning av hela biljettpriset eller ombokning, enligt Konsumentverket.

Det finns inga undantag. Så länge du har en biljett och flighten blir inställd har flygbolaget ett ansvar att meddela dig detta och ge förslag på ombokning, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket.

Alternativet ombokning gäller även till flygresor med andra flygbolag.

Den som drabbas av ett inställt flyg kan i vissa fall också ha rätt till en schablonmässig kompensation från bolaget på mellan 250 och 600 euro.

Men det gäller inte om man har fått informationen om den inställda flighten mer än två veckor innan, säger Maja Lindstrand.

Kräva kompensation

Det finns också tillfällen då en resenär kan kräva skadestånd från flygbolaget för exempelvis outnyttjade hotellnätter, utebliven arbetsinkomst och liknande. En omständighet som skulle kunna ge rätt till kompensation är om man blivit ombokad till ett flyg som gör att man missar en bokad hotellnatt.

Men skulle utgifter brinna inne på grund av att konsumenten tackat nej till en ombokning ser läget annorlunda ut.

Om konsumenten bokat hotell på orten och inte vill bli ombokad till annan resa blir det problematiskt att få ersättning för hotellet, säger Maja Lindstrand.

För att få ersättning ska man vända sig till flygbolaget. Skulle man bli nekad går det att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att driva ärendet vidare.