Genom studiecirklar, konferenser och föreläsningar utanför den traditionella skolvärlden kan medborgare i samhället ta till sig ny kunskap och ny värderingar på ett demokratiskt och jämlikt sätt. Det skriver Ulf Nilsson (S) och Tomas Kronståhl (S) i ett brev till regeringen, för regionförbundet och länets kommuners räkning. De föreslår därför att regeringen ger folkbildningen ett nationellt uppdrag för att ge tidiga insatser för asylsökande.

På anläggningarna där de asylsökande bor erbjuds få eller inga aktiviteter, samtidigt som många längtar efter att komma in i det nya samhället genom att lära sig svenska och få kontakt med såväl arbetsmarknaden som den ideella sektorn. ”Vi anser att folkbildningen i länet skulle kunna spela en stor och viktig roll genom tidiga insatser på anläggningsboenden”, skriver Kronståhl och Nilsson.