Fartyget hade lossat sin last i Visby på kvällen och gick under natten mot Oskarshamn. När de var nästan framme gick de på grund sydost om Stångehamn. En lots som befann sig i närheten såg hela händelseförloppet och slog larm.

Räddningsinsatsen pågick i flera dygn och kostnaden uppskattas till ett par miljoner kronor. Den kostnaden kommer nu rederiet att få betala.

Efter grundstötningen greps männen – överstyrmannens alkoholkoncentration i blodet var 1,94 promille och kaptenens alkoholkoncentration i utandningsluften uppgick till 0,88 milligram per liter.

Förste styrmannen döms för grovt sjöfylleri till två månaders fängelse. Eftersom han haft relativt hög månadsinkomst – 4 000 euro – så måste han också betala de cirka 64 000 kronor som hans advokat kostat.

Kaptenen döms för grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik. Straffet blir fyra månaders fängelse. Enligt TT försvarade sig mannen med att han somnat, varit ensam på bryggan och att alarmsystemet inte fungerat – men att han druckit sprit först efter grundstötningen. Den förklaringen köper inte tingsrätten.

Kaptenen hade endast varit anställd på fartyget i drygt en vecka och hade innan dess varit arbetslös. Det medför att kostnaden för hans försvar betalas av staten.

"Brottet är grovt då fartyget har färdats en längre sträcka på autopilot, i det närmaste herrelöst, utan kontroll på navigation, navigatoriska hinder och andra sjöfarare då inget vaket och/eller nyktert befäl har funnits på bryggan", skrev kammaråklagare Johan Henningsson i stämningsansökan.

Kalmar tingsrätt tar hänsyn till att båda männen är ostraffade sedan tidigare och att de sannolikt kommer att få svårt att hitta nya jobb inom sjöfart. Detta gör att straffet blir något mildare.

Manövern att försöka backa loss fartyget anses som mycket riskfylld och oansvarig eftersom det inte gick att bedöma om det var hål i skrovet. Efter att de berusade männen förts av fartyget tömdes bränsletankarna innan fartyget bogserades loss.

Av domen framgår också att fartyget saknade detaljerade sjökort. Det fanns visserligen digitala sjökort men för dessa hade licensen gått ut.

Efter grundstötningen meddelade Kustbevakningen det fanns risk för oljeläckage, men de 44 000 liter dieselolja som fanns i tankarna avlägsnades efter ett par dagar.