Mannen häktades och anhölls i februari i år för brott begångna under 2016, 2017 och 2018. Det finns flera delar i åtalet. Den grova kvinnofridskränkningen ska bestå i att han upprepade gånger ska ha misshandlat kvinnan, bland annat genom att dra en kniv mot hennes rygg och slå henne i ansiktet och på kroppen. Han ska även ha låst kvinnan ute vid ett tillfälle. Åklagaren menar att varje gärning var en del i en upprepad kränkning av kvinnans integritet, därav brottsrubriceringen.

Under ett par punkter tar åklagaren även upp fall av misshandel. Vid ett tillfälle ska den åtalade ha knuffat ner kvinnan från en säng.