I ett utskick till de boende på orten skriver företaget att tankstationen kommer att läggas ner i slutet av december. Orsaken till nedläggningen är ännu oklar och VT har försökt nå Qstar för en kommentar, men utan att lyckas.