Insändare Utan att lägga skulden på järnvägen kan vi konstatera att ännu en olycka med mycket tragisk utgång inträffat. Påkörningar av tågen vid obevakade vägövergångar sker alltför ofta. För något år sedan klarade sig bilisten med livet i behåll. Dock skadad.

Vem blir nästa offer är den ständiga frågan för oss som bor utmed tågbanan?

Vi anser att de bärande argumenten för järnvägen Västervik-Linköping inte finns längre.

*Dålig kvalitet på banan.

*Dålig kvalitet på tågen, därav alla inställda avgångar.

*Tappat förtroende från resenärerna, därav få resenärer.

*Orimligt höga kostnader att driva trafiken i förhållande till de få resenärerna.

*Ingen godstrafik.

*Svalt intresse från Östgötarna att driva trafiken.

Ukna Centeravdelning kräver därför:

– att samtliga obevakade vägövergångar omgående byggs om med signal eller

bommar

– att om detta inte sker järnvägen Västervik-Linköping läggs ner.