Birger Svanström växte upp i Lofta, men flyttade till Ruda redan 1965 för att bli lantbrukare på Ruda gård. Numera bor han i samhället Ruda, men han har bibehållit kontakten med sin gamla hembygd under årens lopp.

Hans pappa, Ivan Svanström, var faktiskt med och startade Lofta hembygdsförening en gång i tiden och var även dess ordförande.

Birger Svanström har efter flytten från Lofta bland annat varit engagerad i Långemåla hembygdsförening och suttit ordförande för Sveriges hembygdsförbund i tio år. Han var med och tog fram visionen "En levande hembygd, öppen för alla", som han hoppas ska stå sig länge.

Artikelbild

| Birger Svanström har fått en utmärkelse för framstående gärning i hembygdsvårdens tjänst.

Nu har Birger Svanström tilldelats en utmärkelse "för framstående gärning i hembygdsvårdens tjänst". Det skedde vid Sveriges hembygdsförbunds riksstämma i Kalmar.

Vid samma tillfälle belönades även Örjan Molander, uppväxt i Västervik, och tidigare med sommarställe i Odensvi. Han lämnade Västervik 1991 och är numera bosatt i Kalmar, där han är chef för länsmuseet.

Örjan Molander fick ta emot Kalmar läns hembygdsförbunds diplom "för föredömlig och värdefull insats inom hembygdsvården".

I motiveringen står det bland annat att Kalmar läns museum under hans ledning har utvecklats till ett museum som "i kulturens mångfald sjuder av liv, lokalt i länet, nationellt och även internationellt". Tidsresorna, som ofta görs i samarbete med hembygdsföreningarna i länet, har blivit världsberömda.