I ett långt brev till kommunpolitikerna skriver Henri Bergstrand om belysningen i Edsbruk, vars befintliga, gula sken han finner "rent deprimerade".

När de gamla stolparna nu byts ut, efterlyser han en satsning på modern led-belysning, helst en sådan där ljusstyrkan kan anpassas efter vilket behov det finns av ljus just då, beroende på väder, trafik, tid på dygnet och vilken typ av trafikanter det handlar om. Om det kommer en fotgängare, ökar ljuset, för att sedan dimma ner i styrka efteråt.

Bergstrand efterlyser också en riktad belysning på valda delar av miljön runt vägen, till exempel den gamla kyrkoruinen, ån och träden.

Artikelbild

| Brevet innehåller också ett förslag om att belysa den gamla kyrkoruinen.

"Därigenom får Edsbruk en attraktiv ljusmiljö, som skulle ge samhället ett helt nytt attraktivt ansikte den mörka tiden på dygnet. En signal också till förbipasserande och turister om porten till Uknadalen", skriver han.

Jan-Olof Berg på Trafikverket berättar att det är led-belysning som gäller i de nya gatlyktorna längs genomfartsvägen. De ger ett vitare ljus, mer riktat på vägen, med mindre så kallat restljus i omgivningen än den gamla belysningen.

För Trafikverkets del är det inte aktuellt att belysa annat än vägen, utan det får andra göra, om de så önskar.

Att ha en ljusstyrka som växlar i intensitet, tror Jan-Olof Berg att folk mest skulle uppfatta som störande.

De nya gatlyktorna håller på att kopplas in. Tills det är klart, är de gamla kvar.