Krisen i Ryssland och Ukraina innebar, som VT tidigare har berättat, en svacka i efterfrågan för SPH, då det var två stora kunder som berördes. Men det där är historia nu.

Efter vändpunkten i maj 2015 har det bara gått uppåt för SPH.

– I princip hela Europa går bra, och Ryssland och Ukraina har återhämtat sig starkt sedan nedgången 2014, säger Dan Somlin, vd för SPH, när VT träffar honom i ett regnigt Överum på måndagsförmiddagen.

Artikelbild

| Kör truck. Michael Andersson har hand om in- och utgående material.

SPH ägs av Väderstadverken, som har satsat många miljoner på anläggningen i Överum.

Senaste nytillskottet är en lasermaskin för 14 miljoner kronor, som beräknas vara i drift om ungefär två veckor.

Dan Somlin har lagt ner mycket tid på upphandlingen av denna investering, tillsammans Emil Blomberg, som är produktionsanvarig, och Johan Strömbäck, teknisk chef.

– Det är den kraftfullaste fiberlasern som finns på marknaden, med en avancerad utrustning för materialhantering. Det är vi ensamma om i Sverige och väldigt stolta över i Överum.

Artikelbild

| Anställd. Fredrik Petersson är en av de anställda på SPH i Överum.

Företaget har gått från 35 anställda i oktober 2015 till drygt 40 nu, och fler behövs.

– Vi ser en tillväxt framöver, som kommer att skapa arbetstillfällen, säger Dan Somlin.

Artikelbild

| Nysatsning. Emil Blomberg, produktionsanvarig; Johan Strömbäck, teknisk chef, och Dan Somlin, vd, vid det senaste nytillskottet på företaget: en lasermaskin.

Han räknar med att de behöver anställa både tjänstemän och folk till produktionen. Bland annat söker de en person som kan jobba med att utveckla härdprocessen, alltså någon som kan mycket om metaller.

– Vi samarbetar mer med Väderstad om utveckling nu, vad gäller slitdelar, och har förstärkt med en tjänst som utvecklingsingenjör.

Artikelbild

| Slitdelar. Exempel på slitdelar är dessa tallrikar, som ska monteras till vältpaket.

Kvalitet och leveranssäkerhet är två områden där speciella satsningar har gjorts på SPH. Två personer på företaget jobbar särskilt med detta.

En av dem är Andreas Nilsson, som vid VT:s besök visar en ny scanner, där han kan kontrollera att enskilda tillverkningsdetaljer stämmer med ritningen. Runt en miljon har den utrustningen kostat.

Utöver detta pågår projektering för ytterligare en produktionslina, för tillverkning och härdning av slitdelar.

– Vi är väldigt tacksamma att våra ägare är så investeringsvilliga. Det ser ljust ut för oss. Stabilt, säger Dan Somlin.

VT berättade nyligen att det går bra även för CNH Industrial, alltså bruket i Överum, som trimmar in en ny produktionslina nu under hösten, samtidigt som utvecklingsavdelningen ska byggas ut rejält.

– Det är jättekul att det går bra för bruket. Det är positivt när det går bra för grannföretagen, säger Dan Somlin.